ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ – 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μηνιαίες προβλέψεις 

Απρίλιος 2024

Παρόλες τις οικογενειακές δυσκολίες και τις ευθύνες που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας είναι γεγονός πως γρήγορα έρχονται καλύτερες μέρες. Πρέπει όμως να γίνουν μερικές αλλαγές που εξαρτώνται κυρίως από εσάς για να μπορέσετε να νιώσετε περισσότερο αισιόδοξοι και ελεύθεροι για να πραγματοποιήσετε τα τρέχοντα σχέδιά σας. Ενισχύστε τις δικλείδες ασφαλείας σας, αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους, μην έρχεστε σε αντιπαράθεση με ισχυρότερους παράγοντες από εσάς και μην παραμελείτε πάγιες υποχρεώσεις σας.  Τυχόν δοκιμασίες ενδέχεται να υποστείτε στα αισθηματικά, στο οικογενειακό περιβάλλον ή και στην υγεία σας εξ αιτίας της έκλειψης και του πλανητικού συνωστισμού στους Ιχθύς.

Πηγή: oroskopos.gr