Αυτές είναι οι τρεις δοκιμασίες του μεγάλου τελικού