Σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης τριών Παγκύπριων Διαγωνισμών μέσα από οποίους προωθήθηκε η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και η αγορά εξοπλισμού, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ προκηρύσσει νέο διαγωνισμό με τίτλο ‘LOVE    CYPRUS’ με έπαθλα €170.000 (εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ)και καταληκτική ημερομηνία την 3η Μαρτίου 2023. Ο νέος αυτός διαγωνισμός απευθύνεται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν με ατομικές ή ομαδικές δημιουργίες των μαθητών/τριων.

Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η παροχή ευκαιριών για ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριων  μέσα από τη φωτογραφική τέχνη, τον παραδοσιακό χορό, τη δημιουργία μικρού μήκους φιλμ και του γραπτού λόγου.  Μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν το ρόλο των νέων δημιουργών με στόχο την προώθηση της παράδοσης, της κουλτούρας, της μουσικής, του χορού και της τέχνης της κοινότητας, περιοχής και επαρχίας στην οποία ζούνε για προσέλκυση τουριστών-επισκεπτών, μέσα από τη υποβολή των πιο κάτω:

  • Δημιουργία ενός πολύ μικρού μήκους φιλμ που θα παρουσιάζει ένα παραδοσιακό/λαϊκό χορευτικό διάρκειας 1 λεπτού.
  • Λήψη φωτογραφίας που θα παρουσιάζει τη φύση, την παράδοση, την κουλτούρα, τα έθιμα κλπ. της Κύπρου.

Τα πιο πάνω θα συνοδεύονται από ένα σλόγκαν/σύνθημα 10 λέξεων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των τουριστών-επισκεπτών, καθώς και ένα πολύ σύντομο κείμενο 100  λέξεων για την παροχή βασικών πληροφοριών για τη φωτογραφία ή τον χορό που θα παρουσιαστεί.

Σημειώνεται ότι με το σύνθημα ‘LOVE CYPRUS’  όλες οι δημιουργίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να προωθούν την Κύπρο, όχι μόνο ως ένα καλοκαιρινό τουριστικό προορισμό, αλλά θα πρέπει να προωθούν επίσης την παράδοση, την κουλτούρα, τη φιλοξενία, τις τέχνες, τα έθιμα, τον φυσικό πλούτο, κλπ., της χώρας μας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ θα δώσει 6 χρηματικά βραβεία-έπαθλα αξίας €170.000 (εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) (τρία για κάθε κατηγορία φωτογραφία και φιλμάκι με χορευτικό) δηλ., Α’ Βραβείο €50.000, Β’ Βραβείο €25.000 και Γ’ Βραβείο €10.000. Τα χρηματικά αυτά ποσά θα διατεθούν στα δημόσια σχολεία από τα οποία προέρχονται οι μαθητές/τριες που θα διακριθούν. Η αξιοποίηση του χρηματικού ποσού θα γίνει από το Ίδρυμα στη βάση εγκεκριμένης πρότασης η οποία θα τύχει της συγκατάθεσης και των σχετικών εγκρίσεων από όλους τους αρμόδιου φορείς (ΥΠΠΑΝ, σχολική μονάδα, Τεχνικές Υπηρεσίες κλπ.).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό είναι σε εθελοντική βάση και η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να αποστείλει έξι συνολικά συμμετοχές/δημιουργίες (τρεις φωτογραφίες και τρια φιλμάκια με το χορευτικό). Συστήνεται όμως λόγω του οικονομικού επάθλου-βραβείου το οποίο θα αξιοποιηθεί για υλοποίηση έργων στο χώρο του σχολείου (αγορά εξοπλισμού/ υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση κλπ), όπως η επιλογή των έργων που θα σταλούν να γίνει από τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό της κάθε σχολικής μονάδας. Η πιο πάνω εισήγηση κρίνεται επίσης αναγκαία αφού πέρα από την υποβολή των έργων, η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να υποβάλει και ‘Σχέδιο Αξιοποίησης του Επάθλου’.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, τα έντυπα και οι κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://yianischristodouloufoundation.com/pancyprian-competition-cyprus-love/ Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

Το τελικό στάδιο του διαγωνισμού για τους 6 νικητές για βράβευση (3 σε κάθε κατηγορία), καθώς και η επίσημη τελετή βράβευσης θα γίνει στις 3 Απριλίου 2023 στη Λεμεσό, στην παρουσία  εκλεκτών προσκεκλημένων, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες του.

Μέσα από τον νέο αυτό διαγωνισμό, το Φ.Ι. Yianis Christodoulou Foundation συνεχίζει την στήριξή του για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών εγκαταστάσεων των δημόσιων σχολείων προς όφελος των παιδιών. Όπως αναφέρει ο Ιδρυτής του κ. John Christodoulou, «η βοήθεια και η ενδυνάμωση των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα για το Ίδρυμα Yianis Christodoulou, καθώς το μέλλον βασίζεται σ’ αυτά».  

Για περισσότερες πληροφορίες για το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα στο https://www.yianischristodouloufoundation.com/. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα ΜΚΔ Facebook: https://www.facebook.com/YCFoundationCy/ και Instagram: https://www.instagram.com/ycf_cyprus

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ,

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ