Δίπλα στους πελάτες της και την κυπριακή κοινωνία συνεχίζει να βρίσκεται η AstroBank διατηρώντας τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων, το οποίο, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Το Σχέδιο καλύπτει δάνεια μέχρι €300.000, με σκοπό την αγορά ή ανέγερση  πρώτης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση ενώ μέρος του δανείου δύναται να περιλαμβάνει την αγορά οικοπέδου. Το Σχέδιο δεν καλύπτει δάνεια για ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας και δάνεια για αγορά ή ανέγερση ακινήτου για χρήση ως εξοχικό, ως επένδυση ή ως επαγγελματική στέγη.

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για όλα τα δάνεια είναι το κυμαινόμενο Euribor 6 μηνών, με κατώφλι το μηδέν (0), πλέον περιθώριο. Ως ανώτατο περιθώριο επιτοκίου ορίζεται, βάσει Σχεδίου, το 2,25%. Από το συνολικό επιτόκιο, το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί μέχρι 1,50% για τα πρώτα τέσσερα χρόνια του δανείου.

Η AstroBank καθιστά το Σχέδιο όχι μόνο ελκυστικό, αλλά ακόμα πιο ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο και την κυπριακή οικονομία, ενισχύοντας το περαιτέρω με επιπρόσθετα ωφελήματα που συμπεριλαμβάνουν:

  • Προνομιακό επιτόκιο: Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως του προφίλ του δανείου, να δανειστούν με περιθώριο που αρχίζει από 1,80%.
  • Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα: Η AstroBank προσφέρει εκπτώσεις στα ασφάλιστρα κατοικίας ύψους 50% για τον πρώτο χρόνο και 25% για τον δεύτερο χρόνο, για ασφάλιση κατοικίας μέσω της Atlantic Insurance.
  • Πρόωρη εξόφληση: Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να εξοφλήσει το δάνειο του νωρίτερα, θα μπορεί να το κάνει χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που συνεχίζει να δημιουργεί η πανδημία covid-19, η AstroBank επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να στηρίξει ενέργειες που συμβάλλουν στη ενίσχυση της κοινωνίας και της κυπριακής οικονομίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ , , ,

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ