Διαγωνισμό για παροχή επενδυτικών συμβουλών στην Cyta κέρδισε η BOC Asset Management Ltd (BOCAM). Η BOCAM πρόκειται να παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές συμβουλές στην Cyta και στις συνδεδεμένες εταιρείες, Digimed Communications Ltd και Iris Gateway Satellite Services Ltd, για διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται εντός των παραμέτρων της επενδυτικής πολιτικής του οργανισμού και της επιθυμητής διάθεσης για ανάληψη κινδύνου.

Σκοπός της BOCAM είναι να βοηθήσει τον Οργανισμό και τις συνδεδεμένες εταιρείες να επιτύχουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και τη μείωση του κινδύνου συγκέντρωσης αλλά και να αυξήσουν τις αποδόσεις του. «Οι αναγκαίες κατά τ’ άλλα αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που απώτερο στόχο έχουν την αύξηση των επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς, έχουν οδηγήσει μεγάλους θεσμικούς καταθέτες στην ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων αξιοποίησης των καταθέσεων και των ρευστών διαθεσίμων τους, αφού όχι μόνο αποδίδουν ελάχιστα πλέον αλλά μπορεί η απόδοσή τους να είναι και αρνητική», εξηγεί ο Γενικός Διευθυντής της BOCAM, Χρίστος Καλογέρης. Παράλληλα, στην Κύπρο έχει αλλάξει από τον Σεπτέμβρη του 2019 η πολιτική διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μετά από σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Cyta αποφάσισε όπως διαμορφώσει την επενδυτική της πολιτική και προχωρήσει σε τέτοιες επενδύσεις οι οποίες θα αποφέρουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση των χρηματοοικονομικών της πλεονασμάτων.

Η BOCAM, ως ανεξάρτητος επενδυτικός σύμβουλος, θα βοηθήσει την Αρχή να εφαρμόσει τη νέα επενδυτική πολιτική της, όπως θα καθορίζεται στη βάση του εκάστοτε εγκεκριμένου από τον υπουργό Οικονομικών επενδυτικού πλαισίου. «Στo πλαίσιο των όρων εντολής μας,  θα εξετάζουμε τις επιλογές που υπάρχουν για επενδύσεις, πάντα εντός των ορίων της εκάστοτε πολιτικής, θα προτείνουμε αλλαγές στην επενδυτική πολιτική και θα συμβουλεύουμε τη Cyta και τις θυγατρικές της για τυχόν απαιτούμενες ενέργειες», σημειώνει ο Χρ. Καλογέρης.

Η BOCAM, η οποία ανήκει κατά 100% στην The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα της στην Κύπρο, προσφέροντας σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών διακριτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης προσθέτοντας αξία στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Πελάτες της είναι μερικά από τα μεγαλύτερα Ταμεία Προνοίας και ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ,

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ