Από τον περασμένο μήνα, η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Λάρνακα το οποίο περιλαμβάνεται στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά μητρώα οργανισμών με πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης.

Η Σχολή εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που στοχεύει στον μετριασμό των συνεπειών που έχει η καθημερινή λειτουργία της πάνω στο περιβάλλον.  Το πρόγραμμα αφορά την εφαρμογή οικολογικών πρακτικών στη διαχείριση θεμάτων ενέργειας, ρύπων, αποβλήτων και ανακύκλωσης.  Για παράδειγμα, μεγάλο ποσοστό των καθημερινών αναγκών της Σχολής σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται με αυτό-παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενώ η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση υλικών γίνεται συγκροτημένα με γνώμονα βέλτιστες πρακτικές.  Σε ότι αφορά δε την μείωση των ρύπων, εφαρμόζονται προγράμματα προληπτικής συντήρησης και συστηματικής αντικατάστασης ενεργοβόρων συσκευών, μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας επικυρώθηκε επίσημα από την Εθνική Εταιρεία Πιστοποίησης (ISO 14001:2015) και το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας (IQNet).  Ταυτόχρονα, η Σχολή συμμετέχει εθελοντικά και στο Σχέδιο Ελέγχου Οικολογικής Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMAS – Eco Management & Audit Scheme) το οποίο πρόσφατα πιστοποίησε την περιβαλλοντική πολιτική της Σχολής με αποτέλεσμα η Ακαδημία να έχει περιληφθεί, εκτός από το Εθνικό μητρώο, και στον κατάλογο με όλους τους άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς από όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμπερίληψη και παραμονή στα εν λόγω μητρώα δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού τα πρωτόκολλα και οι κανονισμοί είναι πολύ απαιτητικοί.  Οι οργανισμοί που συμμετέχουν πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο των εθνικών περιβαλλοντικών νομοθεσιών και η συμμόρφωση αυτή να είναι ελεγμένη και πιστοποιημένη από Δημόσια Αρχή.  Οι περιβαλλοντικές τους αποδόσεις πρέπει να παρακολουθούνται και να βελτιώνονται συνεχώς, να δημοσιεύονται σε ετήσια βάση και βεβαίως να επαληθεύονται από ανεξάρτητους ειδικούς.

‘Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που πετύχαμε αυτές τις πιστοποιήσεις’, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΣ της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, Έλενα Πάτσαλου, προσθέτοντας ότι ‘εκτός από άριστους μαθητές, στην Αμερικανική Ακαδημία διαπλάθουμε χαρακτήρες και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει με κάθε ευκαιρία να εμφυσούμε στους αυριανούς πολίτες’.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ